หัวปรับแรงดัน

หัวปรับแรงดันต่ำ SCG รุ่น R-500 ใช้กับเตาแก๊สในครัวเรือนทั่วไป มีระบบความปลอดภัย เมื่อแก๊สรั่วระบบจะตัดแก๊สทันที มีระบบตั้งเวลาอัตโนมัติ 0 -60 นาที มีเกจ์แสดงความดันแก๊สภายในถังแก๊ส ความดันเข้า 700 kPa ความดันออก 4 kPa อัตราการจ่ายก๊าซ 2 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

1,625 THB ฿ 1,625

หัวปรับแรงดันต่ำ Saffty ปตท. รุ่น R326S ใช้กับเตาแก๊สในครัวเรือนทั่วไป มีระบบความปลอดภัย เมื่อแก๊สรั่วระบบจะตัดแก๊สทันที ความดันเข้า 700 กิโลพาสคัล ความดันออก 3.8 กิโลพาสคัล อัตราการจ่ายก๊าซ 2 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

650 THB ฿ 650

หัวปรับแรงดันต่ำ ปตท. รุ่น R326 ใช้กับเตาในครัวเรือนทั่วไป ความดันเข้า 700 กิโลพาสคัส ความดันออก 4 กิโลพาสคัส อัตราการจ่ายก๊าซ 2 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

300 THB ฿ 300

หัวปรับแรงดันสูง ปตท. รุ่น R924 ใช้กับเตาหัวเร่งแรงดันสูง วัสดุทองเหลืองอย่างดี ความดันเข้า 800 กิโลพาสคัล ความดันออก 150 กิโลพาสคัล อัตราจ่ายก๊าซ 5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

600 THB ฿ 600
850 THB ฿ 850

หัวปรับแรงดันสูง Safety ใช้กับเตาหัวเร่งแรงดันสูง มีระบบความปลอดภัย เมื่อแก๊สรั่วระบบจะตัดแก๊สทันที มีเกจ์แสดงแรงดันแก๊สภายในถังแก๊ส

1,100 THB ฿ 1,100

หัวปรับแรงดันสูง Kosan ใช้กับเตาหัวเร่งแรงดันสูง กับถังแก๊สที่เป็นหัวตรงเท่านั้น

830 THB ฿ 830

หัวปรับความดันต่ำ KOSAN ใช้กับเตาแก๊สในครัวเรือนทั่วไป ใช้กับถังแก๊สที่เป็นหัวตรงเท่านั้น

490 THB ฿ 490

หัวปรับความดันต่ำสูง Safety Lucky Flame รุ่น L-322S ใช้กับเตาหัวเร่งแรงดันสูง มีระบบความปลอดภัย เมื่อแก๊สรั่วระบบจะตัดแก๊สทันที ความดันเข้า 1.7 - 15.6 กก./ซม. ความดันออก 0 - 2.5 กก./ซม. อัตราการจ่ายก๊าซ 3 กก. /ชม.

930 THB ฿ 930

หัวปรับความดันสูง Lucky Flame รุ่น L-322 ใช้กับเตาหัวเร่งแรงดันสูง ความดันเข้า 160 - 1500 kPa ความดันออก 135 kPa อัตราการจ่ายก๊าซ 5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

600 THB ฿ 600

หัวปรับความดันต่ำ Safety Lucky Flame รุ่น LS-325SG ใช้กับเตาแก๊สในครัวเรือนทั่วไป มีระบบความปลอดภัย เมื่อแก๊สรั่วจะตัดแก๊สทันที มีเกจ์แสดงความดันภายในถังแก๊ส ความดันเข้า 70 - 700 กิโลพาสคาล ความดันออก 3.5 กิโลพาสคาล อัตราการจ่ายก๊าซ 1.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ขนาด กว้างxยาวxสูง 106x194x84 มิลลิเมตร น้ำหนัก 460 กรัม

900 THB ฿ 900

หัวปรับความดันต่ำ Safety Lucky Flame รุ่น L-325 ใช้กับเตาในครัวเรือนทั่วไป มีระบบความปลอดภัย เมื่อแก๊สรั่วจะตัดแก๊สทันที ความดันเข้า 0.7 - 7 กก./ซม. ความดันออก 350 +- 100 มม.น้ำ อัตราการจ่ายก๊าซ 4 กก. /ชม. ขนาด กว้างxยาวxสูง 87x181x78 มม. น้ำหนัก 480 กรัม

680 THB ฿ 680

หัวปรับความดันต่ำSaffty Lucky Flame รุ่น LS-325 S ใช้กับเตาแก๊สในครัวเรือนทั่วไป มีระบบความปลอดภัยเมื่อมีแก๊สรั่วจะตัดแก๊สทันที ความดันเข้า 70 - 700 กิโลพาสคาล ความดันออก 3.5 กิโลพาสคาล อัตราการจ่ายก๊าซ 1.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ขนาด กว้างxยาวxสูง 87x181x84 มิลลิเมตร น้ำหนัก 392 กรัม

750 THB ฿ 750

หัวปรับความดันต่ำ Lucky Flame รุ่น L-326Pโลว์ ใช้กับเตาในครัวเรือน ต่อกับถังแก๊ส 4 กิโลกรัม ความดันเข้า 0.7 - 7 กก./ซม. ความดันออก 350 +- 100 มม.น้ำ อัตราการจ่ายก๊าซ 4 กก./ชม. ขนาด กว้างxยาวxสูง 87x120x93 น้ำหนัก 377 กรัม

300 THB ฿ 300

หัวปรับความดันสูง Lucky Flame รุ่น L-323 ใช้กับเตาหัวเร่งแรงดันสูง ความดันเข้า 1.7 - 15.6 กก./ซม. ความดันออก 0 - 2.5 กก/ซม. อัตราการจ่ายก๊าซ 8 กก./ชม. ขนาด กว้างxยาวxสูง 68x138x125 มม. น้ำหนัก 450 กรัม

450 THB ฿ 450

หัวปรับความดันต่ำ Lucky Flame รุ่น LS-33OL ใช้กับเตาแก๊สในครัวเรือนทั่วไป ความดันเข้าสูง 700 กิโลพาสดัล(kPa) ความดันออก 3.6 กิโลพาสดัล(kPa) อัตราการจ่ายก๊าซ 1.4 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ขนาด กว้างxยาวxสูง 71x141x72 มม. น้ำหนัก 258 กรัม

350 THB ฿ 350

หัวปรับความดันต่ำ Lucky Flame รุ่น L-326 ใช้กับเตาแก๊สในครัวเรือนทั่วไป ความดันเข้า 0.7-7 กก./ซม. ความดันออก 350 +- 100 มม. น้ำ อัตราการจ่ายก๊าซ 4 กก./ชม. ขนาด กว้างxยาวxสูง 87x157x78 มม. น้ำหนัก 450 กรัม

260 THB ฿ 260
Powered by MakeWebEasy.com